Behandelingen

Hulp bij verlies

Welk verlies, of welke verliezen heb je meegemaakt? Verliesbehandeling en -begeleiding is gericht op mensen die klachten of problemen ondervinden na verlies. Het kan bijvoorbeeld gaan om concrete verliezen door overlijden, bij scheiding, door verlies van werk, gezondheid, vaderland of idealen. Verlies kan ook minder duidelijke klachten of problemen geven, die ogenschijnlijk niets met het oorspronkelijke verlies te maken hebben, zoals

  • een onbestemd gevoel
  • gedeprimeerdheid
  • stemmingswisselingen
  • heimwee
  • opleving van oud verdriet
  • problemen in de relatie of op het werk

Zulke verliezen hebben veel invloed op jouw leven. De emoties waarmee je wordt geconfronteerd kunnen heel heftig zijn. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je partner, je familie, vrienden, collega’s en je leidinggevende. Het kan zijn dat je een poos niet optimaal functioneert, omdat veel onbelangrijk schijnt te zijn. Het lijkt wel of dat waar jij mee bezig bent niet wordt herkend en erkent door je omgeving.

Soms lukt het je niet om er zelf uit te komen, alsof het steeds slechter met je gaat.
Wij kunnen je daarbij helpen, samen werken om je te leren omgaan met de gevolgen van je verlies: thuis en op je werk. In individuele gesprekken (verliesbehandelingen) hebben we aandacht voor je verlies en kunnen we uitleggen wat er aan de hand is.

Als je minder goed in je vel zit op je werk, kun je een behandeltraject aanvragen via je werkgever. Een gesprek duurt anderhalf tot twee uur en vinden om de twee – drie weken plaats. Overleg met je baas, je leidinggevende en bel of mail me voor een afspraak.

Het doel van de behandeling

Het doel van de behandeling is tot meetbare resultaten te komen door:

  • spanningsreductie
  • stabilisatie
  • stoornispreventie
  • verlies- cq. traumacoping

De werkwijze is multi-methodisch. Verlieseducatie, zelfzorg, inzicht in het eigen verdriet, psychosociale, emotionele en praktische begeleiding, steun en troost kunnen deel uitmaken van het behandeltraject.
Soms is bij een klacht of een probleem doorverwijzing naar een andere vorm van zorg of hulpverlening noodzakelijk. Een begeleide verwijzing naar de juiste hulpverlening of instantie is dan onderdeel van de verliesbehandeling.