Rouw en Werk

Ingrijpende persoonlijke en emotionele verliezen zetten een rouwproces in gang.
De (psychosomatische) klachten die daaruit voortvloeien zijn individueel en divers. De meeste mensen lossen het zelf op, met of zonder hulp van familie, vrienden, of sociale omgeving. Soms lukt het niet. Rouw is geen ziekte maar mensen kunnen wel ziek en, in het ergste geval, blijvend arbeidsongeschikt worden van verdriet.

Ruim een derde deel van de arbeidsongeschikten kampt met psychische klachten. Veel van die klachten worden veroorzaakt door een emotioneel verlies.

Persoonlijk verlies, verlies van of bij collega’s en verlies van en bij patiënten (voor werkers in de gezondheidszorg) kunnen voor onbalans in de werksfeer zorgen. In stressvolle perioden kan opstapelingeffect voor uitval zorgen..
Verliescommunicatie is een belangrijk instrument om te erkennen dat er problemen zijn. Werknemer en leidinggevenden moeten samen naar oplossingen zoeken.
Bij ontkenning van de onbalans die is ontstaan, bij doen alsof er niets aan de hand is, door bagatelliseren of forceren, wordt een goed gesprek vermeden. Met alle gevolgen van dien.

De verliesbehandeling is kortdurend en klacht- of probleemgericht

Wij helpen u het verlies te verwerken door verliesbehandelingen op maat. Door intensieve gesprekken, uitleg over rouwprocessen en de gevolgen van verdriet en rouw op het functioneren, thuis en op het werk. Want rouw is dan officieel wel geen ziekte, maar je kunt heel wel ziek en arbeidsongeschikt worden van verdriet.

De psychosociale omschrijving van de behandeling is:

  • verlieseducatie
  • zelfzorg en inzicht in eigen verdriet
  • copingstijl
  • psychosociale, emotionele en praktische begeleiding
  • spanningsreductie en stabilisatie
  • stoornispreventie

Maak een afspraak met ons om te kijken met welke vorm van verliesbehandeling u of uw personeel het best geholpen bent.

Na drie tot tien gesprekken zijn de meeste cliënten in staat hun werk (volledig) te hervatten.

Met verliescommunicatie maken we een vertaalslag tussen de impact van verlies op mensen en organisaties en het doel: verzuimbeperking en verzuimpreventie.

Snelle werkhervatting

Als je ervan uitgaat dat een passende ontvangst bij terugkeer op de werkvloer die terugkeer positief beïnvloedt, dan is het evenzo waar dat een niet-passende ontvangst de terugkeer vertraagt of in het ergste geval onmogelijk maakt.

Vermaat & Boer biedt naast individuele verliesbehandeling aan werknemers, ook voorlichting, steun en begeleiding aan leidinggevenden, die met rouwende werknemers te maken hebben.

Werknemers kunnen door verliesbehandeling en -begeleiding sneller terugkeren naar het werk.
Leidinggevenden kunnen door personal coaching en inzicht de rouwenden en het teamproces beter begeleiden.
Door juiste verliescommunicatie wordt een actieve aanpak van de onbalans ontwikkeld.
Samen met de werknemer wordt voorkomen dat hij of zij door psychische redenen uitvalt.

Verliescommunicatie ondersteunt het werk van bedrijfsartsen. Zij kunnen werknemers die door een persoonlijk emotioneel verlies zijn uitgevallen, voor een verliesbehandeling verwijzen naar Vermaat & Boer.

Met verliescommunicatie maken we een vertaalslag tussen de impact van verlies op mensen en organisaties en het doel: verzuimbeperking en verzuimpreventie.