Wijnand Boer

Wijnand Boer (1940-2015) heeft, samen met Anne-Marie Vermaat, trainingen en workshops over omgaan met rouw en verlies opgezet. Het doel van de trainingen en de workshops is het beheersbaar maken van werkverzuim door verlies en verdriet.
Want, rouw mag dan wel geen ziekte zijn – je kunt heel wel ziek worden van verdriet.
Inmiddels zijn zijn taken overgenomen door Hubertien van Heek.
Zij brengt jeugdig elan en kennis mee en zorgt door haar inbreng voor continuiteit.

Hij heeft de Verliesspeld ontworpen

Deze Verliesspeld is inmiddels door duizenden mensen gebruikt als een ‘verliescommunicatiemiddel’ om aan de omgeving duidelijk te maken dat zij verdriet hebben. Dat het verlies pijn doet en dat zij met respect voor hun verlies en het verdriet dat daarbij altijd aanwezig is, behandeld willen worden.

Met verliescommunicatie maken we een vertaalslag tussen de impact van verlies op mensen en organisaties en het doel: verzuimbeperking en verzuimpreventie.