Nazorg

Nazorg voor uitvaartondernemers

U als uitvaartondernemer kan de rouwende een goede start geven bij de verwerking. Ten eerste als empatische professional, die de uitvaart tot in de puntjes voorbereidt en dan uitvoert.

U kunt vervolgens aan de nabestaanden – in de persoon van de opdrachtgever van de uitvaart – nazorg door Vermaat & Boer aanbieden.
Wat betekent dat voor u?

Voor een vast bedrag per gesprek nemen wij contact op met de opdrachtgever. U biedt het aan. Wij voeren de gesprekken en rekenen een maal per maand met u af.

Nazorg houdt in:

 • psychosociale,
 • emotionele
 • en praktische hulpverlening
 • preventieve crisisinterventie
 • aan alle particulieren

Hoe werkt het?

 • 5 – 6 weken na de uitvaart kontakt door ons
 • namens de ondernemer
 • aandacht voor emoties en verdriet
 • napraten over de uitvaart en dienstverlening
 • praktische adviezen, hulp en steun
 • (zo nodig) doorverwijzing
 • (gewenst) huisbezoek

Vormen van nazorg voor uitvaartondernemers

Een andere mogelijkheid om u te onderscheiden is het boek ‘Lieverd, ik mis je zo’.
Dit tijdloze boek over rouw, rouwgevoelens en troost is een welkome aanvulling op de ‘Gids na overlijden’.

Uitvaartondernemers zoals Engelen & Spoor in Den Haag, Monuta Plattel en incidenteel anderen, geven het boek een aantal dagen na de uitvaart – en voor de nota – aan de opdrachtgever. De reacties zijn onverdeeld positief.
Combineren

De nazorggesprekken kunnen ook in combinatie met het boek ‘Lieverd, ik mis je zo’ worden gehouden.
Neem voor nadere informatie, de kosten of een gesprek contact met ons op.

Voordelen van nazorg voor uitvaartondernemers

 • Het is vernieuwend en effectief
 • Het haakt in op veranderende idee├źn omtrent rouw en verlies
 • Het is onafhankelijk
 • We praten namens u
 • Het is uw visitekaartje
 • Er is geen belangenverstrengeling
 • Er ontstaat een extra klantenbinding

Er kan mogelijk een vooruitbespreking/vooruitregeling, dankbetuiging, herdenkingssteen e.d. uit voortkomen.
We verwijzen dan voor follow-up terug naar u.

U biedt Nazorg aan iedereen: dat heeft een mond-tot-mond reclame-effect.

 • In de rapportage van ter zake doende gegevens, nemen wij feedback op wat betreft uw dienstverlening.
 • Door deze feedback kan bedrijfsblindheid worden voorkomen.
 • Door het uitbesteden van Nazorg aan ons heeft u geen zorgen over vakanties, ziekte, sociale lasten e.d.
 • Het betekent een ontlasting van uw personeel, waardoor emotionele werkstress wordt gereduceerd.
 • Het geheel geeft uitstraling over de uitvaart heen.

Een andere mogelijkheid om u te onderscheiden is het boek ‘Lieverd, ik mis je zo’. Dit tijdloze boek over rouw, rouwgevoelens en troost is een welkome aanvulling op de ‘Gids na overlijden’.
Uitvaartondernemers zoals Engelen & Spoor, Monuta Plattel en incidenteel anderen geven het boek een aantal dagen na de uitvaart – en voor de nota – aan de opdrachtgever. De reacties zijn onverdeeld positief.
De nazorggesprekken kunnen ook in combinatie met het boek ‘Lieverd, ik mis je zo’ worden gehouden.
Neem voor nadere informatie, de kosten of een gesprek contact met ons op.